Terug naar Homepage

Weather report/warning/Metars
(indien onjuiste weergave zie scrollpage!)


Lucht Kwaliteit Europa


Er zijn geen waarschuwingen Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht. Opgesteld door het KNMI op: donderdag 22 februari 2018 02:03 uur

De Weersverwachting van het KNMI Opgesteld op donderdag 22 februari 2018 om 04.57 uur Vrijwel onbewolkt en droog Het is vrijwel onbewolkt, maar in het noorden kunnen er ook enkele wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. Het blijft vrijwel overal droog. Plaatselijk kan er nevel ontstaan. De minimumtemperaturen liggen tussen -2°C in het zuidwesten en lokaal -5°C in het noordoosten en oosten. De wind is noordoostelijk en zwak tot matig. Overdag komt er weinig verandering in het weerbeeld. Er zijn perioden met zon en het kwik komt uit rond +4°C bij een matige oost- tot noordoostenwind. In de nacht naar vrijdag drijven er wolkenvelden vanuit Duitsland de noordelijke helft van het land binnen. Het blijft droog. De minima komen uit tussen -2°C in het noordwesten en -5°C lokaal in het oosten. Er staat een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Vrijdag overdag is het zonnig en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond +3°C. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind. (Bron: KNMI)

Verwachting (middel)lange termijn Opgesteld door het KNMI op donderdag 22 februari 2018 om 03.05 uur Koud winterweer met in de nacht en vroege ochtend lichte, later matige vorst. Maxima geleidelijk dalend naar vanaf zondag rond of net onder het vriespunt. Verder is het vrijwel droog en tamelijk zonnig. Tegen het einde van de periode meer wolkenvelden en een toenemende kans op wat lichte sneeuw. Vr Za Zo Ma Di Wo Zonneschijn (%) 80 80 80 50 30 90 Neerslagkans (%) 10 10 10 10 20 30 Neerslagsom (mm) 0 0 0 0 0 0 Minimumtemp. (gr. C) -3 -5/-4 -5 -6/-5 -7/-6 -8/-7 Middagtemp. (gr. C) 3 4/5 0/1 0/1 0/1 -2/0 Windrichting O O O NO NO NO Windkracht (bft) 3 4 4 4 3 4 Lange termijn, donderdag 01 maart 2018 tot donderdag 08 maart 2018: Aanvankelijk grote kans (ca. 80%) op een koud en overwegend droog weertype met 's nachts meest matige vorst en overdag maxima rond het vriespunt. In de loop van de verwachtingsperiode neemt de kans op een minder koud weertype geleidelijk toe.


experimentele 15 daagse vooruitzichten

METAR overzicht: Guidance middellange en lange termijn Opgesteld door het KNMI op donderdag 22 februari 2018 om 03.05 uur Geldig van zaterdag 24 februari tot donderdag 08 maart Synoptische ontwikkeling: Onder invloed van een omvangrijk hogedrukgebied boven Noord-Europa wordt er met een oost- tot noordoostelijke stroming vrij koude en droge continentaal polaire lucht aangevoerd. In het weekeinde verplaatst het zwaartepunt van de hogedruk zich naar Noord-Scandinavië waar zich een sterk hogedrukgebied opbouwt (1050 hPa boven Lapland). Hierdoor neemt de gradient iets toe en wordt er geleidelijk steeds koudere en drogere arctische lucht aangevoerd. In de eerste helft van volgende week nemen de drukwaarden boven Scandinavie geleidelijk af en breidt de hogedruk zich westwaarts uit richting IJsland. Tegelijkertijd breidt een complex lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan zich geleidelijk uit over zuidwest Europa, met als gevolg dat er een brede oost- tot noordoostelijke stroming in stand wordt gehouden. Hierin wordt aanhoudend arctische lucht aangevoerd afkomstig uit noordoost Europa. In de bovenlucht heeft de rug zich inmiddels noordwaarts verplaatst richting IJsland en is er tussen twee afsnoeringen (boven de oceaan en boven Centraal-Europa) een duidelijke omega-blokkade ontstaan. In de tweede helft van volgende week suggereert de meerderheid van de EPS leden een diep uitgezakte bovenluchttrog boven Europa met ook aan de grond lage druk boven het Europese continent. Modelbeoordeling en onzekerheden: Tot en met begin volgende week heerst er binnen het EPS grote consistentie met een duidelijke maar geleidelijke neerwaartse trend wat betreft de temperatuur. In de nacht en vroege ochtend aanvankelijk meest lichte, lokaal matige vorst. Vanaf het weekeinde en vooral begin volgende week landinwaarts meest matige vorst. Overdag aanvankelijk (ruim) boven het vriespunt, geleidelijk dalend tot rond of net onder het vriespunt begin volgende week, met rond 60-70% kans op enkele ijsdagen. Gladheid als gevolg van condensatie blijft daarmee een aandachtspunt. Tot en met het weekeinde blijft het droog. Vanaf begin volgende week neemt het aantal leden met wat lichte neerslag toe, voornamelijk als gevolg van het binnenlopen van zeer koude lucht op hoogte (850-500 hPa). Hierdoor kan er meer (convectieve) bewolking ontstaan en kunnen er lichte buien gaan voorkomen boven de Oostzee en de Noordzee, die van tijd tot tijd met name de kustprovincies aan kunnen gaan doen. De neerslagsoort in de koude lucht zal aanvankelijk vrijwel zeker (droge) sneeuw zijn en deze zou lokaal kunnen blijven liggen en gladheid kunnen veroorzaken. Met een wat meer noordelijke component in de windrichting wordt de lucht in de kustgebieden dan mogelijk ook vochtiger waarbij de kans op gladheid eveneens toeneemt. Vanaf halverwege volgende week zien we de spreiding in de oplossingen sterk toenemen. Het stromingspatroon blijft in veruit de meeste gevallen geblokkeerd en er blijft een flink aantal zeer koude en droge oplossingen aanwezig, waarvan enkelen zelfs nog met een verder verscherping van de kou komen, waarbij er in de nacht kans is op strenge vorst en de gevoelstemperatuur mogelijk onder de -15 graden uit zou kunnen komen. Geleidelijk zien we in steeds meer oplossingen echter een overgang van het stromingspatroon naar een Atlantische blokkade, waarbij de stroming in onze omgeving meer noordelijk of zelfs westelijk wordt. Dit heeft tot gevolg dat er vochtigere en iets zachtere lucht vanaf de Noordzee wordt aangevoerd en ook de neerslagkansen toenemen. Bij temperaturen overdag enkele graden boven nul zal dit veelal nog (natte) sneeuw zijn. Diep in de polaire lucht blijft de temperatuur over het algemeen nog (ruim) beneden het langjarig gemiddelde. Slechts een klein aantal leden (ca. 20%) laat de temperatuur verder oplopen. Samenvatting meerdaagse-periode: Koud winterweer met in de nacht en vroege ochtend lichte, later matige vorst. Maxima geleidelijk dalend naar vanaf zondag rond of net onder het vriespunt. Verder is het vrijwel droog en tamelijk zonnig. Tegen het einde van de periode meer wolkenvelden en een toenemende kans op wat lichte sneeuw. Samenvatting EPS-periode: Aanvankelijk grote kans (ca. 80%) op een koud en overwegend droog weertype met 's nachts meest matige vorst en overdag maxima rond het vriespunt. In de loop van de verwachtingsperiode neemt de kans op een minder koud weertype geleidelijk toe. Paraaf meteoroloog: wijs

METAR overzicht: Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC Wind: from the ENE (070 degrees) at 12 MPH (10 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 30 F (-1 C) Windchill: 19 F (-7 C):1 Dew Point: 23 F (-5 C) Relative Humidity: 74% Pressure (altimeter): 30.27 in. Hg (1025 hPa) ob: EHAM 220525Z 07010KT CAVOK M01/M05 Q1025 NOSIG cycle: 5

METAR overzicht:

METAR overzicht:

METAR overzicht: Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Geldig tot vrijdag 23 februari 2018 24.00 locale tijd Opgesteld op donderdag 22 februari 2018 om 01.04 uur MODELLENBEOORDELING. SYNOPTISCHE SITUATIE: Een omvangrijk hogedrukgebied strekt zich uit van de Noorse Zee tot aan de Baltische Staten. Het zwaartepunt verplaatst zich geleidelijk van Scandinavie richting noordoost-Europa. Aan de zuidflank voert een oost- tot noordoostelijke stroming geleidelijk steeds drogere en koudere continentaal polaire lucht aan. Een zone met relatief lage druk en hogere dauwpunten boven het noorden van Denemarken beweegt in de loop van donderdag retrograad en bereikt donderdagavond als zwakke vore en occlusie het noordoosten van het land. Hierdoor wordt daar tijdelijk vochtigere lucht vanaf zee aangevoerd. Vrijdagochtend verlaten de spoedig oplossende restanten van deze vore het noordwesten van ons aandachtsgebied, waarna opnieuw drogere continentale lucht wordt aangevoerd. MODELBEOORDELING: Synoptisch gezien zijn de modellen consistent te noemen, waarbij de positie en timing van de zwakke vore goed overeenkomt. Deze is ook duidelijk te zien op de satellietbeelden en in de waarnemingen. Meer verschillen zijn te vinden in de grenslaag, waarbij met name H36 maar in mindere mate ook H38 nog steeds het vochtigst zijn onderin. H36 heeft daardoor een gebied met mist en lage stratus boven de Noordzee die in werkelijkheid er niet is. H38 heeft dit niet maar komt later vanavond en morgenochtend met een (oplossend) mist/stratus-gebied dat vanuit west-Duitsland het noordoosten van het land zou kunnen binnenlopen. EC en HIR zijn beduidend droger en hebben deze mist- en lage stratus-signalen dan ook niet. De dauwpunten liggen actueel tussen de modellen in maar dichter bij HIR en EC. Dit beeld houden we dan ook aan voor vandaag en morgen. Met het binnenlopen van de zwakke vore en bijbehorende vochtigere lucht worden de verschillen groter, waarbij H36 de mist/stratus boven de Noordzee de noordelijke helft van het land laat binnenlopen. H38 doet iets vergelijkbaars met mist/ST die ontstaan boven noordwest-Duitsland. HIR en EC hebben op de vore alleen (lage) SC-bewolking, waarbij EC zeer lokaal stratus laat zien. Voorlopig gaan we ook hierbij uit van het HIR/EC-scenario. Bovengenoemde verschillen hebben ook invloed op de temperatuur. AANDACHTSPUNTEN. WIND: Vanaf later vanavond mogelijk een krappe 6 Bft in de zuidwestelijke kustdistricten. Morgenavond op uitgebreidere schaal in de westelijke kustdistricten. BEWOLKING: Zie modelbeoordeling. De status/oplossende mist in H36 (en H38) honoreren we dus niet. Aandachtspunten zijn verder de hoeveelheid bewolking boven de noordelijke helft nabij de vore en de bijbehorende wolkenbasis, waarbij we voorlopig uitgaan van SC-bewolking met een basis boven de 1500 vt, lokaal mogelijk iets lager. Bij opklaringen in de vochtigere lucht in het noorden is bij een doorstaande stroming vorming van (turbulentie)stratus niet geheel uitgesloten, iets waar EC dus een klein signaal voor heeft. Ook vannacht en vandaag overdag lopen er in de noordelijke helft van tijd tot tijd wolkenvelden binnen vanaf de Duitse Bocht en noordwest-Duitsland. NEERSLAG: Vandaag en morgen in principe droog. Echter, nabij de vore komen eigenlijk alle modelruns met een heel licht neerslagsignaal uit een iets dikker SC-pakket. Mocht het inderdaad tot lichte neerslag komen dan zal dit lichte natte (mot)sneeuw zijn en ligt de nadruk boven de Noordzee. Toch lijkt een vlokje motsneeuw ook boven het noorden van het land niet helemaal uitgesloten. Voorlopig hebben we dit niet in de verwachting opgenomen en blijft het een aandachtspunt. ZICHT: Zie modelbeoordeling. De mistgebieden in beide Harmonies honoreren we niet. De stroming is iets sterker waardoor de lucht iets beter kan mengen dan de afgelopen dagen. Voor vannacht gaan we dan ook alleen uit van nevel en morgen overdag wordt het zicht weer overwegend goed. In de nacht naar vrijdag vooral in de noordelijke helft opnieuw kans op nevel, in het (uiterste) noorden in de vochtigere lucht in opklaringen mogelijk een enkele mistbank. TEMPERATUUR: De Harmonies zijn opnieuw te koud in de nachten, een tot twee graden lager dan HIR en EC. Afgelopen nacht lag de werkelijkheid dichter bij HIR/EC en ook op dit moment is dat het geval. Voor vannacht en de nacht naar vrijdag volgen we dan ook HIR en EC voor wat betreft de Tmin. Tmax consistent in de modellen. Onder wolkenvelden wordt de vorst in het noorden in alle modellen enigszins getemperd, dit lijkt realistisch. Paraaf meteoroloog: wijs

Marifoon Opgesteld door het KNMI op woensdag 21 februari 2018, om 22:30 uur. Een waarschuwing voor de scheepvaart: Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Weeroverzicht: Hoog boven Scandinavie met rug over het oostelijk deel van de Noordzee verandert weinig. Verwachting van 01:00 tot 13:00 uur : Vlissingen Hoek van Holland noordoost 4-5. zicht matig tot goed. Zierikzee noordoost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht. IJmuiden noordoost 3-4, ruimend oost. zicht matig tot goed. Texel oost 3-4. zicht matig tot goed. Harlingen oost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht. Rottum oost 3-4, afnemend oost tot zuidoost 2-3. zicht matig tot goed. Delfzijl oost 3-4, afnemend oost tot zuidoost 2-3. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht. IJsselmeer Marken oost tot noordoost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht. Verwachting van 13:00 tot 01:00 uur : Vlissingen Hoek van Holland noordoost 4-5. zicht meest goed. Zierikzee noordoost 3-4. zicht meest goed. IJmuiden IJsselmeer Marken oost tot noordoost 3-4. zicht meest goed. Texel Harlingen oost 3-4, later krimpend noordoost. zicht meest goed. Rottum Delfzijl oost tot zuidoost 2-3, krimpend noordoost. zicht meest goed. Een volgend bericht wordt donderdag 22 februari 2018 07 uur uitgegeven. Alle tijden zijn in lokale tijd./pre>

METAR overzicht: Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC Wind: from the ENE (070 degrees) at 12 MPH (10 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 30 F (-1 C) Windchill: 19 F (-7 C):1 Dew Point: 23 F (-5 C) Relative Humidity: 74% Pressure (altimeter): 30.27 in. Hg (1025 hPa) ob: EHAM 220525Z 07010KT CAVOK M01/M05 Q1025 NOSIG cycle: 5

METAR overzicht: Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC Wind: from the ENE (060 degrees) at 9 MPH (8 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 28 F (-2 C) Windchill: 19 F (-7 C):1 Dew Point: 21 F (-6 C) Relative Humidity: 74% Pressure (altimeter): 30.24 in. Hg (1024 hPa) ob: EHEH 220525Z AUTO 06008KT 9999 NCD M02/M06 Q1024 BLU 06010KT CAVOK cycle: 5

METAR overzicht:

METAR overzicht: Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC Wind: from the NE (050 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 26 F (-3 C) Windchill: 15 F (-9 C):1 Dew Point: 23 F (-5 C) Relative Humidity: 86% Pressure (altimeter): 30.18 in. Hg (1022 hPa) ob: EHBK 220525Z AUTO 05009KT 9999 NCD M03/M05 Q1022 NOSIG cycle: 5

METAR overzicht:


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour. On the graph, the Blue line represents the average windspeed, the Red line is the maximum gust for that interval, and the Green line is what the wind has dropped off to in the same interval. Fuschia is the Barometer, and the dew point and Blue is humidity.

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.


kleine luchtvaart weerbericht

Tideprediction time table

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


email mij

Created by "Weather Display" software Version 10.37S