Record high temperature 29.2°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1025.9 hPa Daily low pressure 1025.0 hPa Daily low windchill -5.1°C Daily high heat index 0.6°C Daily high gust speed 5.1 m/s ENE Daily high average speed 2.8 m/s ENE
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 06:42 DATE: 22 February 2018, time of next update: 07:42
Current WeatherNacht/Droog Current Temperature -0.1°C (31.8°F), Apparent temp -3.0°C
Maximum Temperature (since midnight)0.6°C at: 00:00 Minimum Temperature (since midnight)-0.1°C at: 06:37
Average windspeed (ten minute)1.3 m/s Wind Direction (ten minute)ENE (71°)
Windchill Temperature -1.7°C Maximum Gust (last hour)5.1 m/s at: 05:58
Maximum Gust (since midnight)5.1 m/s at: 05:58 Maximum 1 minute average (since midnight)2.8 m/s at: 06:15
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)0.0 mm (0.00 in.)---
Rainfall This month 20.2 mm (0.80 in.) Rainfall To date this year 82.5 mm (3.25 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.0 mm/hour
Yesterdays rainfall 0.0 mm DewPoint -2.8°C (Wet Bulb :-1.1°C )
Humidity 82 %, Humidex -2.9°C Barometer corrected to msl1025.3 hPa
Pressure change 0.0 hPa (last hour) Trend (last hour)STEADY
Pressure change (last 12 hours)+0.1 hPa Pressure change (last 6 hours)-0.5 hPa
Maximum Soil temperature (since midnight) -100.0°C Minimum Soil temperature (since midnight)100.0°C
Current Soil temperature 100.0°C
Current solar 0 W/m Current UV0.0
Maximum solar (since midnight) 0 W/m Maximum UV (since midnight)0.0
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nacht/Droog
Sunshine hours for the year: 99:41 hrs Sunshine hours for the month: 67:52 hrs
Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.8
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot vrijdag 23 februari 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 22 februari 2018 om 01.04 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een omvangrijk hogedrukgebied strekt zich uit van de Noorse Zee tot aan
de Baltische Staten. Het zwaartepunt verplaatst zich geleidelijk van
Scandinavie richting noordoost-Europa. Aan de zuidflank voert een oost-
tot noordoostelijke stroming geleidelijk steeds drogere en koudere
continentaal polaire lucht aan. Een zone met relatief lage druk en
hogere dauwpunten boven het noorden van Denemarken beweegt in de loop
van donderdag retrograad en bereikt donderdagavond als zwakke vore en
occlusie het noordoosten van het land. Hierdoor wordt daar tijdelijk
vochtigere lucht vanaf zee aangevoerd. Vrijdagochtend verlaten de
spoedig oplossende restanten van deze vore het noordwesten van ons
aandachtsgebied, waarna opnieuw drogere continentale lucht wordt
aangevoerd. 

MODELBEOORDELING:
Synoptisch gezien zijn de modellen consistent te noemen, waarbij de
positie en timing van de zwakke vore goed overeenkomt. Deze is ook
duidelijk te zien op de satellietbeelden en in de waarnemingen. Meer
verschillen zijn te vinden in de grenslaag, waarbij met name H36 maar in
mindere mate ook H38 nog steeds het vochtigst zijn onderin. H36 heeft
daardoor een gebied met mist en lage stratus boven de Noordzee die in
werkelijkheid er niet is. H38 heeft dit niet maar komt later vanavond en
morgenochtend met een (oplossend) mist/stratus-gebied dat vanuit
west-Duitsland het noordoosten van het land zou kunnen binnenlopen. EC
en HIR zijn beduidend droger en hebben deze mist- en lage
stratus-signalen dan ook niet. De dauwpunten liggen actueel tussen de
modellen in maar dichter bij HIR en EC. Dit beeld houden we dan ook aan
voor vandaag en morgen. Met het binnenlopen van de zwakke vore en
bijbehorende vochtigere lucht worden de verschillen groter, waarbij H36
de mist/stratus boven de Noordzee de noordelijke helft van het land laat
binnenlopen. H38 doet iets vergelijkbaars met mist/ST die ontstaan boven
noordwest-Duitsland. HIR en EC hebben op de vore alleen (lage)
SC-bewolking, waarbij EC zeer lokaal stratus laat zien. Voorlopig gaan
we ook hierbij uit van het HIR/EC-scenario. Bovengenoemde verschillen
hebben ook invloed op de temperatuur. 

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Vanaf later vanavond mogelijk een krappe 6 Bft in de zuidwestelijke
kustdistricten. Morgenavond op uitgebreidere schaal in de westelijke
kustdistricten. 

BEWOLKING:
Zie modelbeoordeling. De status/oplossende mist in H36 (en H38)
honoreren we dus niet. Aandachtspunten zijn verder de hoeveelheid
bewolking boven de noordelijke helft nabij de vore en de bijbehorende
wolkenbasis, waarbij we voorlopig uitgaan van SC-bewolking met een basis
boven de 1500 vt, lokaal mogelijk iets lager. Bij opklaringen in de
vochtigere lucht in het noorden is bij een doorstaande stroming vorming
van (turbulentie)stratus niet geheel uitgesloten, iets waar EC dus een
klein signaal voor heeft. Ook vannacht en vandaag overdag lopen er in de
noordelijke helft van tijd tot tijd wolkenvelden binnen vanaf de Duitse
Bocht en noordwest-Duitsland. 

NEERSLAG:
Vandaag en morgen in principe droog. Echter, nabij de vore komen
eigenlijk alle modelruns met een heel licht neerslagsignaal uit een iets
dikker SC-pakket. Mocht het inderdaad tot lichte neerslag komen dan zal
dit lichte natte (mot)sneeuw zijn en ligt de nadruk boven de Noordzee.
Toch lijkt een vlokje motsneeuw ook boven het noorden van het land niet
helemaal uitgesloten. Voorlopig hebben we dit niet in de verwachting
opgenomen en blijft het een aandachtspunt. 

ZICHT:
Zie modelbeoordeling. De mistgebieden in beide Harmonies honoreren we
niet. De stroming is iets sterker waardoor de lucht iets beter kan
mengen dan de afgelopen dagen. Voor vannacht gaan we dan ook alleen uit
van nevel en morgen overdag wordt het zicht weer overwegend goed. In de
nacht naar vrijdag vooral in de noordelijke helft opnieuw kans op nevel,
in het (uiterste) noorden in de vochtigere lucht in opklaringen mogelijk
een enkele mistbank.

TEMPERATUUR:
De Harmonies zijn opnieuw te koud in de nachten, een tot twee graden
lager dan HIR en EC. Afgelopen nacht lag de werkelijkheid dichter bij
HIR/EC en ook op dit moment is dat het geval. Voor vannacht en de nacht
naar vrijdag volgen we dan ook HIR en EC voor wat betreft de Tmin. Tmax
consistent in de modellen. Onder wolkenvelden wordt de vorst in het
noorden in alle modellen enigszins getemperd, dit lijkt realistisch.Paraaf meteoroloog: wijs
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op donderdag 22 februari 2018 om 04.57 uur

Vrijwel onbewolkt en droog

Het is vrijwel onbewolkt, maar in het noorden kunnen er ook enkele
wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. Het blijft vrijwel overal droog.
Plaatselijk kan er nevel ontstaan. De minimumtemperaturen liggen tussen
-2C in het zuidwesten en lokaal -5C in het noordoosten en oosten. De
wind is noordoostelijk en zwak tot matig. 

Overdag komt er weinig verandering in het weerbeeld. Er zijn perioden
met zon en het kwik komt uit rond +4C bij een matige oost- tot
noordoostenwind.

In de nacht naar vrijdag drijven er wolkenvelden vanuit Duitsland de
noordelijke helft van het land binnen. Het blijft droog. De minima komen
uit tussen -2C in het noordwesten en -5C lokaal in het oosten. Er
staat een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.

Vrijdag overdag is het zonnig en blijft het droog. De maximumtemperatuur
ligt rond +3C. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind. (Bron:
KNMI)
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 22 februari 2018 om 03.05 uur

Geldig van zaterdag 24 februari tot donderdag 08 maart

Synoptische ontwikkeling:
Onder invloed van een omvangrijk hogedrukgebied boven Noord-Europa wordt
er met een oost- tot noordoostelijke stroming vrij koude en droge
continentaal polaire lucht aangevoerd. In het weekeinde verplaatst het
zwaartepunt van de hogedruk zich naar Noord-Scandinavi waar zich een
sterk hogedrukgebied opbouwt (1050 hPa boven Lapland). Hierdoor neemt de
gradient iets toe en wordt er geleidelijk steeds koudere en drogere
arctische lucht aangevoerd. In de eerste helft van volgende week nemen
de drukwaarden boven Scandinavie geleidelijk af en breidt de hogedruk
zich westwaarts uit richting IJsland. Tegelijkertijd breidt een complex
lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan zich geleidelijk uit over
zuidwest Europa, met als gevolg dat er een brede oost- tot
noordoostelijke stroming in stand wordt gehouden. Hierin wordt
aanhoudend arctische lucht aangevoerd afkomstig uit noordoost Europa. In
de bovenlucht heeft de rug zich inmiddels noordwaarts verplaatst
richting IJsland en is er tussen twee afsnoeringen (boven de oceaan en
boven Centraal-Europa) een duidelijke omega-blokkade ontstaan. In de
tweede helft van volgende week suggereert de meerderheid van de EPS
leden een diep uitgezakte bovenluchttrog boven Europa met ook aan de
grond lage druk boven het Europese continent. 

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met begin volgende week heerst er binnen het EPS grote
consistentie met een duidelijke maar geleidelijke neerwaartse trend wat
betreft de temperatuur. In de nacht en vroege ochtend aanvankelijk meest
lichte, lokaal matige vorst. Vanaf het weekeinde en vooral begin
volgende week landinwaarts meest matige vorst. Overdag aanvankelijk
(ruim) boven het vriespunt, geleidelijk dalend tot rond of net onder het
vriespunt begin volgende week, met rond 60-70% kans op enkele ijsdagen.
Gladheid als gevolg van condensatie blijft daarmee een aandachtspunt.
Tot en met het weekeinde blijft het droog. Vanaf begin volgende week
neemt het aantal leden met wat lichte neerslag toe, voornamelijk als
gevolg van het binnenlopen van zeer koude lucht op hoogte (850-500 hPa).
Hierdoor kan er meer (convectieve) bewolking ontstaan en kunnen er
lichte buien gaan voorkomen boven de Oostzee en de Noordzee, die van
tijd tot tijd met name de kustprovincies aan kunnen gaan doen. De
neerslagsoort in de koude lucht zal aanvankelijk vrijwel zeker (droge)
sneeuw zijn en deze zou lokaal kunnen blijven liggen en gladheid kunnen
veroorzaken. Met een wat meer noordelijke component in de windrichting
wordt de lucht in de kustgebieden dan mogelijk ook vochtiger waarbij de
kans op gladheid eveneens toeneemt. Vanaf halverwege volgende week zien
we de spreiding in de oplossingen sterk toenemen. Het stromingspatroon
blijft in veruit de meeste gevallen geblokkeerd en er blijft een flink
aantal zeer koude en droge oplossingen aanwezig, waarvan enkelen zelfs
nog met een verder verscherping van de kou komen, waarbij er in de nacht
kans is op strenge vorst en de gevoelstemperatuur mogelijk onder de -15
graden uit zou kunnen komen. Geleidelijk zien we in steeds meer
oplossingen echter een overgang van het stromingspatroon naar een
Atlantische blokkade, waarbij de stroming in onze omgeving meer
noordelijk of zelfs westelijk wordt. Dit heeft tot gevolg dat er
vochtigere en iets zachtere lucht vanaf de Noordzee wordt aangevoerd en
ook de neerslagkansen toenemen. Bij temperaturen overdag enkele graden
boven nul zal dit veelal nog (natte) sneeuw zijn. Diep in de polaire
lucht blijft de temperatuur over het algemeen nog (ruim) beneden het
langjarig gemiddelde. Slechts een klein aantal leden (ca. 20%) laat de
temperatuur verder oplopen.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Koud winterweer met in de nacht en vroege ochtend lichte, later matige
vorst. Maxima geleidelijk dalend naar vanaf zondag rond of net onder het
vriespunt. Verder is het vrijwel droog en tamelijk zonnig. Tegen het
einde van de periode meer wolkenvelden en een toenemende kans op wat
lichte sneeuw. 

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk grote kans (ca. 80%) op een koud en overwegend droog
weertype met 's nachts meest matige vorst en overdag maxima rond het
vriespunt. In de loop van de verwachtingsperiode neemt de kans op een
minder koud weertype geleidelijk toe.Paraaf meteoroloog: wijs
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 22 februari 2018 om 03.05 uur

Koud winterweer met in de nacht en vroege ochtend lichte, later matige
vorst. Maxima geleidelijk dalend naar vanaf zondag rond of net onder het
vriespunt. Verder is het vrijwel droog en tamelijk zonnig. Tegen het
einde van de periode meer wolkenvelden en een toenemende kans op wat
lichte sneeuw. 

               Vr   Za   Zo   Ma   Di   Wo
Zonneschijn (%)       80   80   80   50   30   90
Neerslagkans (%)       10   10   10   10   20   30
Neerslagsom (mm)       0    0    0    0    0    0
Minimumtemp. (gr. C)     -3  -5/-4   -5  -6/-5  -7/-6  -8/-7
Middagtemp. (gr. C)      3   4/5   0/1   0/1   0/1  -2/0
Windrichting         O    O    O   NO   NO   NO
Windkracht (bft)       3    4    4    4    3    4


Lange termijn, donderdag 01 maart 2018 tot donderdag 08 maart 2018:
Aanvankelijk grote kans (ca. 80%) op een koud en overwegend droog
weertype met 's nachts meest matige vorst en overdag maxima rond het
vriespunt. In de loop van de verwachtingsperiode neemt de kans op een
minder koud weertype geleidelijk toe.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op woensdag 21 februari 2018, om 22:30 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
Hoog boven Scandinavie met rug over het oostelijk deel van de Noordzee verandert 
weinig.

Verwachting van 01:00 tot 13:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland 
noordoost 4-5. zicht matig tot goed.

Zierikzee 
noordoost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht.

IJmuiden 
noordoost 3-4, ruimend oost. zicht matig tot goed.

Texel 
oost 3-4. zicht matig tot goed.

Harlingen 
oost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht.

Rottum 
oost 3-4, afnemend oost tot zuidoost 2-3. zicht matig tot goed.

Delfzijl 
oost 3-4, afnemend oost tot zuidoost 2-3. zicht matig tot goed, in de ochtend 
mogelijk slecht.

IJsselmeer Marken 
oost tot noordoost 3-4. zicht matig tot goed, in de ochtend mogelijk slecht.


Verwachting van 13:00 tot 01:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland 
noordoost 4-5. zicht meest goed.

Zierikzee 
noordoost 3-4. zicht meest goed.

IJmuiden IJsselmeer Marken 
oost tot noordoost 3-4. zicht meest goed.

Texel Harlingen 
oost 3-4, later krimpend noordoost. zicht meest goed.

Rottum Delfzijl 
oost tot zuidoost 2-3, krimpend noordoost. zicht meest goed.
Een volgend bericht wordt donderdag 22 februari 2018 07 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op woensdag 21 februari 2018, om 21:00 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.


Weeroverzicht:
Een vlak lagedrukgebied, 1026 hPa, over de Vissersbank trekt zuid naar Denemarken en 
vult spoedig op. Hoog, 1030 hPa, boven het zuiden van Scandinavie, bijbehorende rug 
over het noordelijk deel van de Noordzee trekt naar het oostelijk deel van de 
Noordzee.

Verwachting voor woensdag 21:00 tot donderdag 09:00 UTC:
Dover 
noordoost 4-5. zicht matig tot goed.

Theems 
noordoost 4-5, ruimend oost. zicht matig tot goed.

Humber 
oost tot noordoost 3-4, ruimend oost tot zuidoost. kans op een bui. zicht matig tot 
goed.

Duitse Bocht 
veranderlijk 1-3. kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. zicht matig tot goed, 
in neerslag mogelijk slecht.

Vissersbank 
cyclonaal 2-4, geleidelijk noordoost later ruimend oost. kans op een bui, mogelijk 
met natte sneeuw. zicht matig tot goed, in neerslag mogelijk slecht.

Doggersbank 
oostelijk 1-3, toenemend zuidelijk 2-4. kans op een bui. zicht meest goed.

Fladengronden 
oostelijk 1-3, toenemend zuid tot zuidoost 3-4. kans op een bui. zicht goed, in 
neerslag mogelijk matig.

Vikingbank 
oost tot zuidoost 1-3, toenemend zuid 3-4, in het westen 4-5. kans op een bui. zicht 
goed, in neerslag mogelijk matig.


Verwachting voor donderdag 09:00 tot donderdag 21:00 UTC:
Dover 
noordoost 4-5, later toenemend oost tot noordoost 5-6. zicht meest goed.

Theems 
oost 4-5, in het zuiden later mogelijk 6. zicht meest goed.

Humber 
oost tot zuidoost 3-4. zicht meest goed.

Duitse Bocht 
veranderlijk 2-4. kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. zicht matig tot goed, 
in neerslag mogelijk slecht.

Vissersbank 
oost 3-4, later ruimend zuidoostelijk. kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. 
zicht matig tot goed, in neerslag mogelijk slecht.

Doggersbank 
zuidelijk 2-4, in het westen toenemend zuid 4-5. zicht meest goed.

Fladengronden 
zuid tot zuidoost 3-4, in het westen toenemend zuid tot zuidwest 5-6. kans op een 
bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Vikingbank 
zuid 4-5, van het westen uit toenemend 5-6. kans op een bui. zicht goed, in neerslag 
mogelijk matig.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op donderdag 22 februari 2018 om 04.57 uur

Vrijwel onbewolkt en droog

Het is vrijwel onbewolkt, maar in het noorden kunnen er ook enkele
wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. Het blijft vrijwel overal droog.
Plaatselijk kan er nevel ontstaan. De minimumtemperaturen liggen tussen
-2C in het zuidwesten en lokaal -5C in het noordoosten en oosten. De
wind is noordoostelijk en zwak tot matig. 

Overdag komt er weinig verandering in het weerbeeld. Er zijn perioden
met zon en het kwik komt uit rond +4C bij een matige oost- tot
noordoostenwind.

In de nacht naar vrijdag drijven er wolkenvelden vanuit Duitsland de
noordelijke helft van het land binnen. Het blijft droog. De minima komen
uit tussen -2C in het noordwesten en -5C lokaal in het oosten. Er
staat een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.

Vrijdag overdag is het zonnig en blijft het droog. De maximumtemperatuur
ligt rond +3C. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind. (Bron:
KNMI)
20180222
1.2 0.6
1.3 0.7
1.3 0.6
1.2 0.6
1.1 0.5
1.1 0.5
1.1 0.5
1.2 0.6
1.2 0.6
Er zijn geen waarschuwingen

Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Opgesteld door het KNMI op: donderdag 22 februari 2018 02:03 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC
Wind: from the ENE (070 degrees) at 12 MPH (10 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 30 F (-1 C)
Windchill: 19 F (-7 C):1
Dew Point: 23 F (-5 C)
Relative Humidity: 74%
Pressure (altimeter): 30.27 in. Hg (1025 hPa)
ob: EHAM 220525Z 07010KT CAVOK M01/M05 Q1025 NOSIG
cycle: 5
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC
Wind: from the NE (050 degrees) at 10 MPH (9 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 26 F (-3 C)
Windchill: 15 F (-9 C):1
Dew Point: 23 F (-5 C)
Relative Humidity: 86%
Pressure (altimeter): 30.18 in. Hg (1022 hPa)
ob: EHBK 220525Z AUTO 05009KT 9999 NCD M03/M05 Q1022 NOSIG
cycle: 5
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC
Wind: from the ENE (060 degrees) at 9 MPH (8 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 28 F (-2 C)
Windchill: 19 F (-7 C):1
Dew Point: 21 F (-6 C)
Relative Humidity: 74%
Pressure (altimeter): 30.24 in. Hg (1024 hPa)
ob: EHEH 220525Z AUTO 06008KT 9999 NCD M02/M06 Q1024 BLU 06010KT CAVOK
cycle: 5
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Feb 22, 2018 - 12:25 AM EST / 2018.02.22 0525 UTC
Wind: from the ENE (060 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0
Visibility: 3 mile(s):0
Weather: mist
Temperature: 24 F (-4 C)
Windchill: 15 F (-9 C):1
Dew Point: 23 F (-5 C)
Relative Humidity: 92%
Pressure (altimeter): 30.33 in. Hg (1027 hPa)
ob: EHLW 220525Z AUTO 06006KT 030V100 6000 BR NCD M04/M05 Q1027 WHT
cycle: 5

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 7:01:52 11-2-2018
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')