Record high temperature 35.0°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1011.3 hPa Daily low pressure 1005.0 hPa Daily low windchill 5.0°C Daily high heat index 9.6°C Daily high gust speed 5.1 m/s S Daily high average speed 3.2 m/s S
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 20:42 DATE: 24 November 2017, time of next update: 21:42
Current WeatherNacht/Droog Current Temperature 5.6°C (42.1°F), Apparent temp 4.7°C
Maximum Temperature (since midnight)9.6°C at: 00:00 Minimum Temperature (since midnight)5.5°C at: 19:43
Average windspeed (ten minute)0.0 m/s Wind Direction (ten minute)WSW (247°)
Windchill Temperature 5.6°C Maximum Gust (last hour)0.0 m/s at: 19:21
Maximum Gust (since midnight)5.1 m/s at: 00:34 Maximum 1 minute average (since midnight)3.2 m/s at: 00:34
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)3.9 mm (0.15 in.) at 12:07
Rainfall This month 61.6 mm (2.42 in.) Rainfall To date this year 766.0 mm (30.16 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.0 mm/hour
Yesterdays rainfall 2.0 mm DewPoint 3.8°C (Wet Bulb :4.8°C )
Humidity 88 %, Humidex 4.5°C Barometer corrected to msl1011.1 hPa
Pressure change -0.0 hPa (last hour) Trend (last hour)STEADY
Pressure change (last 12 hours)+4.3 hPa Pressure change (last 6 hours)+1.6 hPa
Maximum Soil temperature (since midnight) -100.0°C Minimum Soil temperature (since midnight)100.0°C
Current Soil temperature 100.0°C
Current solar 0 W/m² Current UV0.0
Maximum solar (since midnight) 325 W/m² Maximum UV (since midnight)0.0
Current 00:58 hours of sunshine today, current sky: Nacht/Droog
Sunshine hours for the year: 822:11 hrs Sunshine hours for the month: 36:43 hrs
Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 1.2
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot zaterdag 25 november 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 24 november 2017 om 17.08 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven de Noorse Zee blijft deze hele periode vrijwel
stationair liggen en vult slechts langzaam iets op. Het bijbehorende,
golvende, polaire front ligt inmiddels ten oosten van ons
aandachtsgebied. Een oude, eveneens golvende, occlusie ligt van
Denemarken over het midden van ons land, verder naar Bretagne. Achter
dit occlusiefront is beduidend koudere lucht aanwezig. Het front trekt
langzaam verder oostwaarts maar een golf boven het zuidwesten van ons
land trekt vanavond/vannacht over het zuiden naar het oosten. Pas als
die golf gepasseerd is zal de occlusie aan het einde van de nacht ook
Limburg verlaten. Morgen overdag wordt de bovenlucht geleidelijk kouder
op nadering van een hoogtetrog die ons in de middag bereikt (T nabij
hoogtetrog -38 graden). Samenhangend met deze hoogtetrog neemt de kans
op enkele buien in onze omgeving toe. Zondag verandert er nauwelijks
iets in het weerbeeld en blijft de buienkans aanwezig, mogelijk
geclusterd op enkele overtrekkende troggen.

MODELBEOORDELING:
Geen grote verschillen meer in het model. De passerende golf voor
komende avond/nacht wordt in de modellen vrijwel gelijk weergegeven. Wel
is het hierbij de vraag in hoeverre de bijbehorende bewolking (frontale
kap) die tot over het noorden reikt dik genoeg is om (forse) uitstraling
tegen te gaan. In Hirlam lijkt dat het geval te zijn want dit model
blijft met de minima boven nul en laat geen mist ontstaan. Andere
modellen komen wel met lichte vorst in het noorden/noordoosten met
daarbij ook mistkansen. Met dit laatste scenario houden we rekening.
Verder kunnen er na passeren van de golf, ook in het westen enkele
opklaringen ontstaan, gebeurt dit al in de vroege ochtend, dan is ook
daar de kans op een mistbank niet uitgesloten.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Boven de Noordelijke Noordzee 7-8 Bft, later zaterdag beweegt het
windveld iets zuidwaarts en breidt zich uit. Overdag met name boven zee
tijdens buien kans op windstoten 25-30 kn. Later op zaterdag komen beide
Harmonies met 6 Bft in onze kustdistricten, Hirlam en EC berekenen dit
pas later in de avond. Op zondag 6, mogelijk 7 Bft in de kustdistricten
uit een W-NW richting.

BEWOLKING:
Veel bewolking nabij de occlusie en de naderende golf. Veelal gelaagd,
soms ook wat convectief van karakter. Met name in het zuidoosten ook
kans op St (zolang het front niet voorbij is). In de polaire lucht
cumuliforme bewolking. Soms ook Cb's, met name rond hoogtetrog. Toppen
liggen tussen FL200 en FL250.

NEERSLAG:
Bij de occlusie lichte regen/motregen, soms ietwat buiig van karakter.
De golf brengt vanavond en vannacht met name in het zuiden en oosten nog
regen. Elders is die kans een stuk kleiner. Mogelijk dat er van zee soms
een kleine bui net de kust optrekt. Morgen overdag toenemende buienkans.
Meeste buien op passage van hoogtetrog. Boven zee kan daar een enkele
onweersklap en mogelijk wat hagel bij voorkomen. Harmonie geeft soms een
ontlading te zien.

ZICHT:
Goed zicht, in neerslag overwegend matig zicht. Achter het front in de
polaire lucht goede zichten, maar in de nacht en morgenochtend wel kans
op mist(banken). Kans is het grootst in het noorden/noordoosten. Mochten
de opklaringen al eind van de nacht ook boven het westen aanwezig zijn
dan mogelijk daar ook nog enkele mistbanken. 

TEMPERATUUR:
Aandachtspunt is minimumtemperatuur. Komende nacht met name in het
noorden/noordoosten (zeer) lokaal lichte vorst. Zondagnacht mogelijk
opnieuw zeer lokaal lichte vorst. Gladheidskansen zijn nog zeer gering.
Alleen een brug/viaduct kan bij langdurige opklaringen tot (dichtbij) 0
graden afkoelen.Paraaf meteoroloog: veeken
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op vrijdag 24 november 2017 om 17.26 uur

Vanavond en vannacht in het zuid(oost)en af en toe regen

Het is half tot zwaar bewolkt en slechts op enkele plaatsen (mot)regent
het soms. De temperatuur ligt rond 8°C en de wind is zwak tot matig,
uit zuidwest tot west.

Vanavond en komende nacht maken met name het zuiden en oosten kans op
enige regen. Elders is het meest droog met enkele opklaringen. In de
opklaringsgebieden is er kans op mistbanken en daalt de temperatuur tot
rond het vriespunt. Onder de bewolking en vlak aan zee liggen de minima
rond een graad of 5. De wind is zwak en veranderlijk, aan de kust staat
een matige west- tot noordwestenwind.

Overdag is er af en toe zon maar er trekken ook enkele buien over het
land, vlak aan zee is later op de dag onweer en wat hagel niet helemaal
uitgesloten. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 7°C. De wind neemt
toe naar matig en is westelijk, aan de kust wordt de wind (vrij)
krachtig.

Op zondag verandert er nauwelijks iets in het weerbeeld.
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 24 november 2017 om 03.39 uur

Geldig van zondag 26 november tot vrijdag 08 december

Synoptische ontwikkeling:
Een bovenluchttrog ligt in het weekend boven onze omgeving. Na het
weekend vormt zich in deze trog een lagedrukkern die zich de rest van de
periode handhaaft in onze omgeving. In enkele oplossingen is nog sprake
van een positie net ten zuiden van ons land, maar de meerderheid
berekent de kern nabij of iets ten noorden van ons land. Aan de grond
komt het hierboven beschreven patroon tot uiting in de vorm van een
krachtig lagedrukgebied net ten westen van Noorwegen. Ten gevolge van
deze positie is de stroming bij ons noordwestelijk waarmee polaire lucht
aangevoerd wordt. Vanaf het weekend verschuift het lagedrukpatroon boven
Scandinavie zich in zuidelijke richting; maandag beweegt een
lagedrukkern oostwaarts over het midden van de Noordzee en in de periode
daarna trekken lagedrukgebieden over ons land heen. De stroming wordt op
maandag wegens de nadering van het lagedrukgebied zuidwestelijk, en
vervolgens na passage op dinsdag noordwestelijk. Zodra de
lagedrukgebieden daadwerkelijk boven onze omgeving terecht komen is het
afhankelijk van de exacte positie van de lagedrukkernen waar de wind
vandaan komt. Aangezien er sprake lijkt te zijn van slechts vlakke
lagedrukgebieden zal de stroming dan überhaupt weinig meer
voorstellen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Wegens de aanvoer van polaire lucht liggen de temperaturen nabij of net
onder de normale waarde voor de tijd van het jaar in nagenoeg alle
ensemblemembers. Windsnelheden liggen aan de kust tot en met dinsdag nog
op 5 Bft of iets daarboven (80% van de members). Zodra de
lagedrukgebieden vanaf woensdag in onze omgeving aanwezig zijn zal er
weinig wind meer overblijven (in 80% van de gevallen max 4 Bft aan de
kust). Dit uit zich ook in een grote spreiding in de windrichting,
waarbij er dan nog altijd enige voorkeur bestaat voor wind vanuit het
zuidwesten (zo'n 30% kans). Tevens neemt vanaf woensdag de kans op
temperaturen die enkele graden beneden normaal liggen toe naar zo'n 60%,
waarbij ook de kans op nachtvorst toeneemt naar ongeveer 40%. De
neerslagkans is aanvankelijk vrij groot (80%), maar neemt vanaf woensdag
af naar zo'n 40%. Vooral maandag kunnen er op nadering van de hierboven
beschreven lagedrukkern significante hoeveelheden vallen; 40-50% kans op
hoeveelheden tussen 10 en 20 mm.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Zondag wisselend bewolkt en enkele buien. Daarna meer bewolking en
vooral maandag perioden met regen.

Samenvatting EPS-periode:
Maximumtemperaturen rond of net onder normaal, tevens een gerede kans
(40%) op nachtvorst. Er kan elke dag wat regen of een enkele bui vallen
(40% kans).Paraaf meteoroloog: schaikm
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 24 november 2017 om 03.39 uur

Zondag wisselend bewolkt en enkele buien. Daarna meer bewolking en
vooral maandag perioden met regen.

               Za   Zo   Ma   Di   Wo   Do
Zonneschijn (%)       40   20   10   10   10   60
Neerslagkans (%)       60   80   90   90   60   70
Neerslagsom (mm)      1/4   1/2  7/13   2/5   0/2   0/2
Minimumtemp. (gr. C)    0/3   2/3   3/4   4/5   1/3   0/2
Middagtemp. (gr. C)      7    7   7/8   6/7   5/6   4/5
Windrichting         W    W   ZW    W   ZW   NO
Windkracht (bft)       4    4    5    4    3    3


Lange termijn, vrijdag 01 december 2017 tot vrijdag 08 december 2017:
Maximumtemperaturen rond of net onder normaal, tevens een gerede kans
(40%) op nachtvorst. Er kan elke dag wat regen of een enkele bui vallen
(40% kans).

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 24 november 2017, om 17:46 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
Een zwak lagedrukgebied boven het Kanaal beweegt via het zuiden van Nederland naar 
Duitsland. Een trog boven Schotland bereikt tegen de middag de westkust.

Verwachting van 19:00 tot 07:00 uur :

Vlissingen 
veranderlijk 1-3, later toenemend noordwest 3-4. buiige regen. zicht goed, in 
neerslag matig.

Zierikzee 
veranderlijk 1-3, later noordwest. buiige regen. zicht matig tot goed, in neerslag 
mogelijk slecht.

Hoek van Holland 
veranderlijk 1-3, later toenemend noordwest 3-4. kans op buiige regen. zicht goed, 
in neerslag matig.

IJmuiden 
noordwest 2-3, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend 3-4. zicht goed.

Texel Harlingen 
west 3-4, tijdelijk krimpend zuidwest. zicht goed.

Rottum 
west 3-4, eerst af en toe 5, tijdelijk krimpend zuidwest. eerst kans op een bui. 
zicht goed, in neerslag matig.

Delfzijl 
west 3-4, tijdelijk krimpend zuidwest. eerst kans op een bui. zicht goed, in 
neerslag matig.

IJsselmeer Marken 
west 3-4, tijdelijk afnemend veranderlijk 1-3. zicht goed.


Verwachting van 07:00 tot 19:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland IJmuiden 
noordwest 3-4, toenemend 4-5, later mogelijk 6. enkele buien, mogelijk met hagel. 
zicht goed, in neerslag matig.

Zierikzee 
noordwest 2-3, toenemend 3-4, later mogelijk 5. enkele buien, mogelijk met hagel. 
zicht goed, in neerslag matig.

Texel Harlingen Rottum Delfzijl 
west 3-4, toenemend west tot noordwest 4-5. enkele buien, mogelijk met hagel en 
onweer. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

IJsselmeer Marken 
west 3-4, toenemend west tot noordwest 4-5. enkele buien, mogelijk met hagel. zicht 
goed, in neerslag matig.
Een volgend bericht wordt zaterdag 25 november 2017 01 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 24 november 2017, om 09:32 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Vikingbank 
west tot zuidwest 8

Fladengronden 
west 7

Vissersbank 
west tot zuidwest 7

overige districten:
geen waarschuwing


Weeroverzicht:
laag, 968 hPa, boven de Noorse Zee verandert weinig. bijbehorende troggen trekken 
oostwaarts over de Noordzee.

Verwachting voor vrijdag 09:00 tot vrijdag 21:00 UTC:
Dover 
veranderlijk 1-3. buiige regen. zicht goed, in neerslag matig.

Theems 
west tot noordwest 2-4. in het zuiden af en toe buiige regen. zicht goed, in 
neerslag matig.

Humber 
west 3-4, toenemend 4-5. zicht goed.

Duitse Bocht 
west tot zuidwest 3-4. enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. zicht goed, in 
neerslag matig.

Vissersbank 
west tot zuidwest 4-5, later toenemend 5-6. enkele winterse buien, mogelijk met 
onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Doggersbank 
west tot zuidwest 4-5, toenemend 5-6. enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. 
zicht goed, in neerslag matig.

Fladengronden 
west tot zuidwest 5-6, later toenemend 6-7. enkele winterse buien, mogelijk met 
onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Vikingbank 
west tot zuidwest 7-8, afnemend zuidwest 6-7. enkele winterse buien, mogelijk met 
onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.


Verwachting voor vrijdag 21:00 tot zaterdag 09:00 UTC:
Dover 
noord 3-4, krimpend noordwest 4-5. eerst af en toe buiige regen. zicht goed, in 
neerslag matig.

Theems 
veranderlijk 2-4, later noordwest 4-5. eerst af en toe buiige regen. zicht goed, in 
neerslag matig.

Humber 
west tot noordwest 4-5. zicht goed.

Duitse Bocht 
west tot zuidwest 3-5. enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. zicht goed, in 
neerslag matig.

Vissersbank 
zuidwest 5-6, later afnemend 4-5. enkele winterse buien, mogelijk met onweer. zicht 
goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Doggersbank 
west 4-5. enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. zicht goed, in neerslag matig.

Fladengronden 
west tot zuidwest 6-7. enkele winterse buien, mogelijk met onweer. zicht goed, in 
neerslag matig, mogelijk slecht.

Vikingbank 
west tot zuidwest 6-7, later toenemend zuidwest 7-8. enkele winterse buien, mogelijk 
met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op vrijdag 24 november 2017 om 17.26 uur

Vanavond en vannacht in het zuid(oost)en af en toe regen

Het is half tot zwaar bewolkt en slechts op enkele plaatsen (mot)regent
het soms. De temperatuur ligt rond 8°C en de wind is zwak tot matig,
uit zuidwest tot west.

Vanavond en komende nacht maken met name het zuiden en oosten kans op
enige regen. Elders is het meest droog met enkele opklaringen. In de
opklaringsgebieden is er kans op mistbanken en daalt de temperatuur tot
rond het vriespunt. Onder de bewolking en vlak aan zee liggen de minima
rond een graad of 5. De wind is zwak en veranderlijk, aan de kust staat
een matige west- tot noordwestenwind.

Overdag is er af en toe zon maar er trekken ook enkele buien over het
land, vlak aan zee is later op de dag onweer en wat hagel niet helemaal
uitgesloten. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 7°C. De wind neemt
toe naar matig en is westelijk, aan de kust wordt de wind (vrij)
krachtig.

Op zondag verandert er nauwelijks iets in het weerbeeld.
20171124
0.6 0.3
0.5 0.3
0.5 0.2
0.5 0.3
0.5 0.3
0.5 0.2
0.5 0.2
0.4 0.2
0.5 0.2
Er zijn geen waarschuwingen

Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Opgesteld door het KNMI op: vrijdag 24 november 2017 17:07 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Nov 24, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.24 1925 UTC
Wind: from the NNW (330 degrees) at 2 MPH (2 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: mostly clear
Temperature: 41 F (5 C)
Dew Point: 37 F (3 C)
Relative Humidity: 86%
Pressure (altimeter): 29.85 in. Hg (1011 hPa)
ob: EHAM 241925Z 33002KT 9999 FEW038 05/03 Q1011 NOSIG
cycle: 19
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Nov 24, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.24 1925 UTC
Wind: from the S (170 degrees) at 6 MPH (5 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: partly cloudy
Temperature: 44 F (7 C)
Dew Point: 41 F (5 C)
Relative Humidity: 87%
Pressure (altimeter): 29.88 in. Hg (1012 hPa)
ob: EHBK 241925Z AUTO 17005KT 9999 FEW034 SCT040 07/05 Q1012 NOSIG
cycle: 19
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Nov 24, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.24 1925 UTC
Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0
Visibility: 3 mile(s):0
Sky conditions: mostly cloudy
Weather: mist; Cumulonimbus clouds observed
Temperature: 41 F (5 C)
Dew Point: 41 F (5 C)
Relative Humidity: 100%
Pressure (altimeter): 29.88 in. Hg (1012 hPa)
ob: EHEH 241925Z AUTO VRB02KT 5000 BR FEW015CB SCT046 BKN050 05/05 Q1012 REDZ WHT 23002KT 8000 SCT025 BKN045
cycle: 19
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Nov 24, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.24 1925 UTC
Wind: from the SSW (210 degrees) at 5 MPH (4 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Temperature: 35 F (2 C)
Windchill: 30 F (-1 C):1
Dew Point: 33 F (1 C)
Relative Humidity: 93%
Pressure (altimeter): 29.85 in. Hg (1011 hPa)
ob: EHLW 241925Z AUTO 21004KT 9999 SCT037 OVC150 02/01 Q1011 BLU
cycle: 19

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 16:39:42 23-11-2017
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')