Weerpagina Nieuwendam

Record high temperature 35.0°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1006.1 hPa Daily low pressure 1001.9 hPa Daily low windchill 12.4°C Daily high heat index 17.3°C Daily high gust speed 6.2 m/s SE Daily high average speed 3.6 m/s WSW
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 22:42 DATE: 15 October 2019, time of next update: 23:42
Current WeatherNacht/Droog Current Temperature 13.6°C (56.4°F), Apparent temp 14.1°C
Maximum Temperature (since midnight)17.3°C at: 02:17 Minimum Temperature (since midnight)13.5°C at: 22:39
Average windspeed (ten minute)1.0 m/s Wind Direction (ten minute)SSW (194°)
Windchill Temperature 13.0°C Maximum Gust (last hour)4.0 m/s at: 22:31
Maximum Gust (since midnight)6.2 m/s at: 03:20 Maximum 1 minute average (since midnight)3.6 m/s at: 12:35
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)0.4 mm (0.02 in.) at 21:03
Rainfall This month 103.2 mm (4.06 in.) Rainfall To date this year 711.1 mm (28.00 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.2 mm/hour
Yesterdays rainfall 1.6 mm DewPoint 12.8°C (Wet Bulb :13.1°C )
Humidity 95 %, Humidex 16.2°C Barometer corrected to msl1006.1 hPa
Pressure change +0.7 hPa (last hour) Trend (last hour)RISING SLOWLY
Pressure change (last 12 hours)+2.4 hPa Pressure change (last 6 hours)+1.9 hPa
Current solar 0 W/m² Current UV0.0
Maximum solar (since midnight) 343 W/m² Maximum UV (since midnight)0.0
Current 00:22 hours of sunshine today, current sky: Nacht/Droog
Sunshine hours for the year: 1104:08 hrs Sunshine hours for the month: 12:51 hrs
Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 0.5
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot woensdag 16 oktober 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op dinsdag 15 oktober 2019 om 16.58 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een laag boven de Noordzee trekt noordwaarts. Het NW-ZO georiėnteerde
bijbehorende golvend koufront ligt boven het midden/oosten van het land
maar zowel ten oosten ervan (in de warme sector) als ten westen ervan
voert een zuidwestelijke stroming vrij zachte en vochtige lucht aan (Td
13-14C). Het koufront is in de onderste niveaus nauwelijks te herkennen,
maar op 850 hPa ligt er een zwakke Tw-gradient. Op nadering van een
hoogtetrog activeert de golf in dit front boven het noordoosten. De echt
drogere polaire lucht bevindt zich pas achter een zwakke occlusie die
inmiddels het zuidwestelijk kustgebied heeft bereikt en vanavond en
vannacht van zuidwest naar noordoost over het land trekt. Achter de
occlusie volgt in de loop van de nacht een trekrug met daarin restanten
van een tweede occlusie en in de bovenlucht de trog. Morgen bereikt een
warmtefront behorende bij een laag noordwest van Schotland rond het
middaguur het zuidwesten. Dit warmtefront trekt oostwaarts waarna het
gevolgd wordt door een koufront dat halverwege de avond het westelijk
kustgebied bereikt, oostwaarts trekt maar in elk geval tot
donderdagmiddag blijft slepen boven het (zuid)oosten.

MODELBEOORDELING:
De modellen zijn eigenlijk redelijk eensgezind in deze toch wel complexe
situatie en het blijft daarom toch ook nowcasten. Duidelijk is wel dat
de Harmonies de stratiforme neerslag wat onderschatten maar het zijn ook
deze modellen die de opleving van ondiepe convectie bij de occlusie
(mede door inzaaiing) het duidelijkst weergeven. Het grenslaagbeeld
klopt actueel heel aardig met de werkelijkheid en voor wat betreft de
(turbulentie)stratus zijn de modellen eensgezind, al lijkt EC net wat te
positief. Er zijn nog wel enige verschillen in de locatie van het
stationaire golvende koufront vanaf morgenavond boven het zuidoosten. 

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Morgenmiddag van het zuidwesten uit zuid tot zuidwest 6 Bft op nadering
van het volgende frontale systeem. De Harmonies geven in de warme sector
een indicatie voor een kleinschalige 7 Bft. We gaan uit van in ieder
geval 6 Bft met kans op 7 Bft. Achter het koufront geen 6 Bft meer.

BEWOLKING:
Bij de frontale zone lokaal en in het noordwesten van de FIR vlakbij het
lagedrukgebied op uitgebreide schaal stratus. Bij het golvende koufront
kans op een ingebedde TCu, maar waarschijnlijk zullen de meeste TCu/CB's
ten oosten van ons ontstaan vanwege de hogere CAPE boven Duitsland.
Vanavond en vannacht bij de occlusie kans op TCu/CB's met toppen rond of
net boven FL100. Inzaaiing speelt hier ook een rol. Vannacht en
morgenochtend boven land regionaal vorming van turbulentiestratus.
Morgen/donderdag bij het frontale systeem St waarbij de Harmonies lokaal
ook onder de 500 vt komen, hetgeen niet uitgesloten is. Op het
grondkoufront zelf mogelijk een lijn met wat ondiepe onstabiliteit. 

NEERSLAG:
Bij het golvende koufront lichte tot matige stratiforme neerslag, vooral
in de oostelijke helft van het land, mogelijk soms wat buiig van
karakter (ook door inzaaiing). Vanavond en vannacht geļsoleerde
lichte/matige regenbuien bij de zwakke occlusie. Morgen in de middag en
avond bij het frontale systeem perioden met (stratiforme) regen,
donderdagnacht bij het slepende koufront met name in het zuidoosten. Op
het grondkoufront zelf mogelijk een zwakke buienlijn.

ZICHT:
Overwegend goed zicht, in neerslag matig, mogelijk lokaal slecht zicht.
Vannacht met name in het noorden en oosten mogelijk nevel (vochtige
lucht, wat minder geowind dan in het zuiden en westen), duidelijk te
zien in de Harmonies.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: wijs
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op dinsdag 15 oktober 2019 om 18.39 uur

Vooral in het oosten af en toe regen. Vanaf morgenmiddag opnieuw regen

Het is zwaar bewolkt en met name boven de oostelijke helft valt er af en
toe regen. In het westen is het overwegend droog, maar is een enkele bui
niet uitgesloten. In de loop van de avond trekt de regen naar het
noordoosten, in het zuidwesten en westen is dan nog steeds een bui
mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.

Komende nacht regent het aanvankelijk nog in het uiterste noordoosten en
komt er met name langs de westkust nog een enkele bui voor. Verder
blijft het droog en klaart het lokaal op. In de loop van de nacht neemt
van het zuidwesten uit de bewolking weer toe. De minimumtemperatuur
loopt uiteen van 12°C langs de kust tot 9°C landinwaarts. De wind is
zuidwestelijk en zwak tot matig, mogelijk tijdelijk krachtig langs de
kust.

Morgenochtend neemt de bewolking van het zuidwesten uit verder toe en
gaat het regenen, in het noordoosten kan de zon eerst nog even te zien
zijn. In de middag en avond is het bewolkt en zijn er perioden met
regen. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig, langs de kust
krachtig en langs de noordwestkust later tijdelijk hard, 7 Bft. De
middagtemperatuur bedraagt ca. 15°C. (Bron:KNMI)
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 15 oktober 2019 om 04.57 uur

Geldig van donderdag 17 oktober tot dinsdag 29 oktober

Synoptische ontwikkeling:
Een hoogtelaag ten noordwesten van Ierland trekt langzaam oostwaarts en
komt in de loop van komend weekend boven de Noordzee te liggen. Tot die
tijd is de bovenstroming zuidwest. Het hoogtelaag wordt komend weekend
steeds meer een hoogtetrog, waarin zich volgende week een nieuw
hoogtelaag afsnoert boven de centrale Middellandse Zee. Een ZW-NO
georiėnteerde hoogterug komt dan van het zeegebied ten westen van
Portugal, via Engeland naar de Noorse Zee te liggen, met neiging tot
blokkadevorming. Ook boven Oost-Europa zien we dan een hoogterug, met
boven ons land een anticyclonaal zadelgebied. Vanaf 25 oktober laten de
meeste oplossingen de opbouw een markante hoogterug zien boven de
Noordelijke Atlantische Oceaan ter hoogte van Groenland. De
cyclonaliteit neemt daarbij boven het Europese continent wat toe.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De straalstroom vertoont sterke golfvorming en in de
EPS-clusterscenario's verschijnen geleidelijk meer en meer leden waarin
een blokkade zichtbaar wordt. Volgende week zien we hierdoor vooral
lagere temperaturen en een afname van de neerslaghoeveelheden en
-kansen. De spreiding in de temperatuurpluim neemt dan vooral 's nachts
toe, want inherent is aan een toename van hogedrukinvloeden. In de
EPS-periode neemt de neerslagkans weer wat toe door toenemende
cyclonaliteit.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig met middagtemperaturen rond normaal. In de loop van het
weekend minder wisselvallig.

Samenvatting EPS-periode:
De dagelijkse kans op neerslag neemt weer iets toe naar 50%. De
temperatuur ligt waarschijnlijk in de buurt van het langjarig
gemiddelde.Paraaf meteoroloog: haklande
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 15 oktober 2019 om 04.57 uur

Wisselvallig met middagtemperaturen rond normaal. In de loop van het
weekend minder wisselvallig.

               Wo   Do   Vr   Za   Zo   Ma
Zonneschijn (%)       10   30   30   20   20   80
Neerslagkans (%)       90   70   80   60   50   50
Neerslagsom (mm)       5   0/4   1/4   1/3   0/2   0/1
Minimumtemp. (gr. C)     11  10/12  10/11  10/11   8/9   6/8
Middagtemp. (gr. C)     15  14/15  15/16  14/15  13/14  13/14
Windrichting         Z    Z    Z    Z    Z   ZW
Windkracht (bft)       4    3    4    4    3    3


Lange termijn, dinsdag 22 oktober 2019 tot dinsdag 29 oktober 2019:
De dagelijkse kans op neerslag neemt weer iets toe naar 50%. De
temperatuur ligt waarschijnlijk in de buurt van het langjarig
gemiddelde.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 15 oktober 2019, om 17:58 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
laag boven de Doggersbank trekt noordwaarts en vult op. een trog boven Nederland 
trekt noordoostwaarts, daarna bouwt een zwakke rug op boven Nederland. woensdagavond 
bereikt een volgende trog de westkust.

Verwachting van 20:00 tot 08:00 uur :

Vlissingen 
zuid tot zuidwest 4-5, later toenemend zuid 5-6. kans op een bui. zicht goed, in 
neerslag mogelijk matig.

Zierikzee 
zuid tot zuidwest 3-4. kans op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Hoek van Holland IJmuiden 
zuid tot zuidwest 4-5. kans op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Texel 
zuidwest meest 4. kans op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Harlingen 
zuid tot zuidwest meest 4, later toenemend 4-5. af en toe lichte regen, later kans 
op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Rottum 
zuid tot zuidwest meest 4, ruimend west tot zuidwest. af en toe lichte regen, later 
kans op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Delfzijl 
zuid tot zuidwest 3-4, ruimend west tot zuidwest. af en toe lichte regen, later kans 
op een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

IJsselmeer Marken 
zuid tot zuidwest 3-4, later toenemend 4-5. af en toe lichte regen, later kans op 
een bui. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.


Verwachting van 08:00 tot 20:00 uur :

Vlissingen 
zuid 5-6, later afnemend west meest 4. kans op een bui, gevolgd door perioden met 
regen. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Zierikzee 
zuid 3-4, tijdelijk toenemend 4-5. kans op een bui, gevolgd door perioden met regen. 
zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Hoek van Holland IJmuiden 
zuid tot zuidwest 4-5, snel toenemend zuid 5-6, later afnemend west meest 4. kans op 
een bui, gevolgd door perioden met regen. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Texel 
zuid tot zuidwest meest 4, snel toenemend zuid 5-6, later afnemend west meest 4. 
kans op een bui, later perioden met regen. zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Harlingen IJsselmeer Marken 
zuid 4-5. kans op een bui, later perioden met regen. zicht goed, in neerslag 
mogelijk matig.

Rottum 
zuidwest meest 4, krimpend zuid 4-5. kans op een bui, later perioden met regen. 
zicht goed, in neerslag mogelijk matig.

Delfzijl 
zuidwest meest 4, krimpend zuid. kans op een bui, later perioden met regen. zicht 
goed, in neerslag mogelijk matig.
Een volgend bericht wordt woensdag 16 oktober 2019 02 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 15 oktober 2019, om 09:27 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Theems Humber 
zuidoost 7

overige districten:
geen waarschuwing


Weeroverzicht:
laag, 996 hPa, boven de Doggersbank trekt noord richting de Shetland Eilanden en 
vult op. een trog trekt noordoostwaarts over de Noordzee. morgen wordt een zwakke 
rug boven het oosten van de Noordzee verwacht.

Verwachting voor dinsdag 09:00 tot dinsdag 21:00 UTC:
Dover 
zuid tot zuidwest 5-6 ruimend zuidwest. kans op een bui. zicht goed, in neerslag 
matig.

Theems 
zuid tot zuidoost 5-6, eerst af en toe 7, ruimend zuidwest en afnemend 4-5. kans op 
een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Humber 
zuid tot zuidoost 5-6, eerst af en toe 7, ruimend zuidwest en afnemend 4-5. later 
kans op een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidwest 5-6 afnemend 4-5. later kans op een bui. zicht goed, in neerslag 
matig.

Doggersbank 
zuid tot zuidoost 5-6 ruimend zuidwest. later kans op een bui. zicht goed, in 
neerslag matig.


Verwachting voor dinsdag 21:00 tot woensdag 09:00 UTC:
Dover 
zuidwest 5-6 tijdelijk krimpend zuid tot zuidoost, later toenemend zuid tot zuidwest 
6-7. kans op een bui, later perioden met regen. zicht goed, in neerslag matig.

Theems 
zuidwest 4-5 krimpend zuidelijk, later toenemend 6-7. kans op een bui, later 
perioden met regen. zicht goed, in neerslag matig.

Humber 
zuidwest 4-5 krimpend zuidelijk, later toenemend 6-7. kans op een bui. zicht goed, 
in neerslag matig.

Duitse Bocht 
zuidwest 4-5 afnemend 3-4. kans op een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Doggersbank 
zuidwest 5-6 afnemend 4-5, later krimpend zuidelijk. kans op een bui. zicht goed, in 
neerslag matig.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op dinsdag 15 oktober 2019 om 18.39 uur

Vooral in het oosten af en toe regen. Vanaf morgenmiddag opnieuw regen

Het is zwaar bewolkt en met name boven de oostelijke helft valt er af en
toe regen. In het westen is het overwegend droog, maar is een enkele bui
niet uitgesloten. In de loop van de avond trekt de regen naar het
noordoosten, in het zuidwesten en westen is dan nog steeds een bui
mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.

Komende nacht regent het aanvankelijk nog in het uiterste noordoosten en
komt er met name langs de westkust nog een enkele bui voor. Verder
blijft het droog en klaart het lokaal op. In de loop van de nacht neemt
van het zuidwesten uit de bewolking weer toe. De minimumtemperatuur
loopt uiteen van 12°C langs de kust tot 9°C landinwaarts. De wind is
zuidwestelijk en zwak tot matig, mogelijk tijdelijk krachtig langs de
kust.

Morgenochtend neemt de bewolking van het zuidwesten uit verder toe en
gaat het regenen, in het noordoosten kan de zon eerst nog even te zien
zijn. In de middag en avond is het bewolkt en zijn er perioden met
regen. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig, langs de kust
krachtig en langs de noordwestkust later tijdelijk hard, 7 Bft. De
middagtemperatuur bedraagt ca. 15°C. (Bron:KNMI)
20191015
1.7 0.8
1.8 0.9
1.6 0.8
1.6 0.8
1.5 0.7
1.4 0.7
1.4 0.7
1.4 0.7
1.5 0.8
Er zijn geen waarschuwingen

Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Opgesteld door het KNMI op: dinsdag 15 oktober 2019 16:08 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Oct 15, 2019 - 04:25 PM EDT / 2019.10.15 2025 UTC
Wind: from the SSW (210 degrees) at 10 MPH (9 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: mostly cloudy
Weather: Towering cumulus clouds observed
Temperature: 57 F (14 C)
Dew Point: 53 F (12 C)
Relative Humidity: 87%
Pressure (altimeter): 29.74 in. Hg (1007 hPa)
ob: EHAM 152025Z 21009KT 180V240 9999 FEW010 FEW017TCU BKN040 14/12 Q1007 NOSIG
cycle: 20
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Oct 15, 2019 - 04:25 PM EDT / 2019.10.15 2025 UTC
Wind: from the SW (220 degrees) at 13 MPH (11 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Weather: light drizzle
Temperature: 55 F (13 C)
Dew Point: 53 F (12 C)
Relative Humidity: 93%
Pressure (altimeter): 29.80 in. Hg (1009 hPa)
ob: EHBK 152025Z AUTO 22011KT 9999 -DZ NSC 13/12 Q1009 REDZ TEMPO 6000 DZRA
cycle: 20
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Oct 15, 2019 - 04:25 PM EDT / 2019.10.15 2025 UTC
Wind: from the SSW (210 degrees) at 9 MPH (8 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Temperature: 57 F (14 C)
Dew Point: 53 F (12 C)
Relative Humidity: 87%
Pressure (altimeter): 29.77 in. Hg (1008 hPa)
ob: EHEH 152025Z AUTO 21008KT 180V240 9999 BKN031 BKN036 OVC042 14/12 Q1008 BLU 20006KT 9999 FEW020 BKN060 TEMPO SCT013 BKN050
cycle: 20
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Oct 15, 2019 - 04:25 PM EDT / 2019.10.15 2025 UTC
Wind: from the S (170 degrees) at 5 MPH (4 KT):0
Visibility: 4 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Weather: mist
Temperature: 55 F (13 C)
Dew Point: 55 F (13 C)
Relative Humidity: 100%
Pressure (altimeter): 29.71 in. Hg (1006 hPa)
ob: EHLW 152025Z AUTO 17004KT 7000 BR BKN086 OVC094 13/13 Q1006 WHT
cycle: 20

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 14:45:49 27-9-2019
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')